Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, ước tính xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn tháng 4/2021 đạt 214.233 tấn, trị giá trên 80,46 triệu USD, giảm mạnh trên 31% cả về lượng và kim ngạch so với tháng 3/2021 và cũng giảm 25% về lượng và giảm 19,5% về kim ngạch so với tháng 4/2020.
Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn đạt 1,19 triệu tấn, thu về 444,06 triệu USD, tăng 13,3% về lượng và tăng 24% về kim ngạch so với 4 tháng đầu năm 2020. Trong đó riêng sắn lát đạt 499.477 tấn, tương đương 127,1 triệu USD, tăng 60,7% về lượng và tăng 86,2% về kim ngạch.
Giá xuất khẩu bình quân sắn và sản phẩm từ sắn tháng 4/2021 đạt mức 375,6 USD/tấn, tăng 0,7% so với tháng 3/2021 và tưng 7,3% so với tháng 4/2020. Tính trung bình trong 4 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu bình quân sắn và sản phẩm từ sắn đạt mức 372,9 USD/tấn, tăng 9,5% so với 4 tháng đầu năm 2020; riêng giá sắn lát đạt 254,5 USD/tấn, tăng 15,9%.
Xuất khẩu sắn lát tăng là do giá tinh bột sắn và ngô tăng mạnh, nhiều nhà máy Trung Quốc đã ưu tiên sử dụng sắn lát nghiền và đẩy mạnh mua mặt hàng này từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
Trong khi đó, Trung Quốc thay đổi công thức cám cho lợn và gia cầm theo hướng tăng sắn lát và tinh bột sắn, đây là cơ hội tốt cho xuất khẩu sắn của Việt Nam sang thị trường này.
Dự báo xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của nước ta sang Trung Quốc trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.
Sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam xuất khẩu hầu hết sang thị trường Trung Quốc, chiếm trên 93% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn của cả nước, với 1,11 triệu tấn, tương đương 412,3 triệu USD, giá trung bình 371 USD/tấn, tăng 15,9% về lượng, tăng 27% về kim ngạch và tăng 9,6% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Ngoài thị trường chủ đạo Trung Quốc thì sắn của Việt Nam còn xuất khẩu sang một vài thị trường với kim ngạch nhỏ như: Hàn Quốc 47.109 tấn, trị giá 15,38 triệu USD, giá trung bình 326,4 USD/tấn; Đài Loan 13.131 tấn, trị giá 6,28 triệu USD, giá trung bình 478,3 USD/tấn; Đông Nam Á 4.232 tấn, trị giá 1,98 triệu USD, giá trung bình 468,5 USD/tấn.

Xuất khẩu sắn và sản phẩm từ sắn 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021 của TCHQ)

 

Xuat khau san 4 thang dau nam 2021


Nguồn: VITIC