Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu rau quả tháng 4/2021 tăng nhẹ 0,3% so với tháng 3/2021 đạt 404,92 triệu USD; so với tháng 4/2020 thì tăng 18,4%. Tính chung trong 4 tháng đầu năm 2021 kim ngạch đạt 1,37 tỷ USD, tăng 11,8% so với 4 tháng đầu năm 2020.
Rau quả của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Trung Quốc, với 866,19 triệuUSD, chiếm 63,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 4/2021 xuất khẩu sang thị trường này giảm 0,8% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 13,9% so với tháng 4/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Đông Nam Á nói chung đạt 96,21 triệu USD, chiếm 7%, giảm 6%; riêng tháng 4/2021 xuất sang thị trường này giảm 18,5% so với tháng 3/2021 nhưng tăng 24,7% so với cùng tháng năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Mỹ đạt 57,39 triệu USD, chiếm 4,2%, tăng 16,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc giảm 7,7%, đạt 50,38 triệu USD, chiếm 3,7%; xuất sang Thái Lan cũng giảm 19%, đạt 46,77 triệu USD, chiếm 3,4%.
Nhìn chung, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chủ đạo trong 4 tháng đầu năm nay chỉ tăng nhẹ và một vài thị trường sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020, đáng chú ý là một số thị trường tuy kim ngạch không lớn nhưng so với cùng kỳ lại tăng mạnh như: Ukraine, Campuchia, Ai Cập.

Xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/5/2021)

ĐVT: USD

Nguồn: VITIC