Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2023 cả nước xuất khẩu 635.102 tấn gạo, tương đương 406,76 triệu USD, giá trung bình 640,5 USD/tấn, tăng 4,9% về lượng, tăng 7,7% về kim ngạch và tăng 2,6% về giá so với tháng 9/2023; so với tháng 10/2022 thì giảm 10,9% về lượng nhưng tăng 19,4% kim ngạch và tăng 34% về giá.
Trong tháng 10/2023 xuất khẩu gạo sang thị trường chủ đạo Philippines tăng mạnh 88,2% về lượng và tăng 86,5% về kim ngạch nhưng giảm 0,9% về giá so với tháng 9/2023, đạt 185.724 tấn, tương đương 116,84 triệu USD, giá 629 USD/tấn; so với tháng 10/2022 thì giảm 30,9% về lượng, giảm 4,9% kim ngạch nhưng tăng 37,6% về giá. Xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc tháng 10/2023 giảm mạnh 65,5% về lượng, giảm 66% kim ngạch và giảm 1,6% về giá so với tháng 9/2023, đạt 25.119 tấn, tương đương 14,85 triệu USD; so với tháng 10/2022 cũng giảm 80,9% về lượng, giảm 76,5% kim ngạch nhưng tăng 22,9% về giá.
Đáng chú ý là xuất khẩu gạo sang thị trường Indonesia tháng 10/2023 cũng giảm 12,9% về lượng và giảm 9,2% về kim ngạch so với tháng 9/2023, đạt 144.605 tấn, tương đương 92,02 triệu USD; nhưng so với tháng 10/2022 thì tăng rất mạnh 2.026% về lượng, tăng 2.777% kim ngạch.
Tính chung cả 10 tháng năm 2023 lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt trên 7,05 triệu tấn, tương đương gần 3,95 tỷ USD, tăng 15,9% về khối lượng, tăng 34% về kim ngạch so với 10 tháng năm 2022, giá trung bình đạt 559,5 USD/tấn, tăng 15,6%.
Philippines vẫn đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 37,3% trong tổng lượng và chiếm 35,7% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước, đạt gần 2,63 triệu tấn, tương đương gần 1,41 tỷ USD, giá trung bình 535,2 USD/tấn, giảm 4% về lượng, nhưng tăng 11% về kim ngạch và tăng 15,8% về giá so với 10 tháng năm 2022.
Tiếp sau đó là thị trường Indonesia chiếm trên 14% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt gần 1,03 triệu tấn, tương đương 554,63 triệu USD, giá trung bình 539 USD/tấn, tăng mạnh 1.710% về lượng và tăng 1.908% kim ngạch; giá tăng 11% so với 10 tháng năm 2022.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 3 đạt 883.967 tấn, tương đương 510,63 triệu USD, giá 577,7 USD/tấn, tăng 16,7% về lượng, tăng 33,4% kim ngạch và tăng 14,4% về giá so với 10 tháng năm 2022, chiếm gần 13% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của cả nước.
Xuất khẩu sang các thị trường FTA RCEP đạt gần 5,05 triệu tấn, tương đương 2,75 tỷ USD, tăng 24,2% về lượng, tăng 42,9% kim ngạch. Xuất khẩu sang các thị trường FTA CPTTP đạt 513.422 tấn, tương đương 279,64 triệu USD, tăng 0,4% về lượng, tăng 13,3% kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt trên 4,13 triệu tấn, tương đương 2,21 tỷ USD, tăng 26,1% về lượng, tăng 45,8% kim ngạch.

Xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu gạo sang các thị trường 10 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC