Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tăng 4 tháng liên tiếp, tháng 6/2022 tiếp tục tăng trên 13% so với tháng 5/2022 và tăng 16,8% so với tháng 6/2021, đạt gần 3,59 tỷ USD, cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2021, đạt trên 18,53 tỷ USD, chiếm 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 11,35 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 61,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt gần 9,33 tỷ USD, chiếm 50,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2021; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt trên 2,09 tỷ USD, chiếm 11,3%, tăng 37,8%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 1,67 tỷ USD, chiếm 9%, tăng 6% và sang Hàn Quốc đạt gần 1,37 tỷ USD, chiếm 7,4%, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch, đạt 1,02 tỷ USD, tăng mạnh 31,5%; thị trường Trung Quốc chiếm 2,9%, đạt 540,33 triệu USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường các nước FTA RCEP chiếm 26%, đạt 4,82 tỷ USD, tăng 9,3%; Xuất khẩu sang thị trường các nước FTA CPTTP chiếm 15,4%, đạt 2,85 tỷ USD, tăng 18,4%.
Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong 6 tháng đầu năm 2022 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu hàng dệt may 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 18,53 tỷ USD

 

Nguồn: Vinanet/VITIC