Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng năm 2023, cả nước xuất khẩu 219.874 tấn hạt điều, thu về trên 1,29 tỷ USD, giá trung bình 5.881 USD/tấn, tăng 8,4% về lượng và tăng 6,4% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022 nhưng giá giảm nhẹ 1,9%.
Riêng tháng 5/2023 xuất khẩu hạt điều tăng 11,7% về lượng, tăng 11,4% kim ngạch nhưng giá giảm 0,3% so với tháng 4/2023, đạt 57.425 tấn, tương đương 340,39 triệu USD, giá 5.927,5 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 57.678 tấn, tương đương 335,48 triệu USD, giá 5.816,5 USD/tấn, giảm 10,5% về lượng, giảm 9,2% về kim ngạch nhưng tăng nhẹ 1,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022; chiếm 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh 47,8% về lượng, tăng 49,6% về kim ngạch, tăng nhẹ 1,2% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 30.179 tấn, tương đương 198,89 triệu USD, giá 6.590 USD/tấn; chiếm gần 13,7% trong tổng lượng và chiếm 15,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan giảm 4,5% về lượng nhưng tăng 16,2% kim ngạch và tăng 21,7% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 20.204 tấn, tương đương 120,77 triệu USD, giá 5.978 USD/tấn; chiếm trên 9% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt điều trong 5 tháng đầu năm 2023 sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu hạt điều 5 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 15/6/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều 5 tháng năm 2023 tăng nhẹ

Nguồn: Vinanet/VITIC