Riêng tháng 7/2023 xuất khẩu hạt điều giảm 7,5% về lượng, giảm 10,2% kim ngạch và giá giảm 2,9% so với tháng 6/2023, đạt 54.675 tấn, tương đương 304,39 triệu USD, giá 5.567,3 USD/tấn.
Top 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ hạt điều của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc, Hà Lan; trong đó xuất khẩu sang Mỹ 88.903 tấn, tương đương trên 512 triệu USD, giá 5.759 USD/tấn, tăng 0,8% về lượng, tăng 0,3% về kim ngạch nhưng giảm nhẹ 0,5% về giá so với cùng kỳ năm 2022; chiếm trên 26% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 28,3% về lượng, tăng 33,3% về kim ngạch và tăng nhẹ 3,9% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 47.267 tấn, tương đương 300,78 triệu USD, giá 6.363 USD/tấn; chiếm gần 14,1% trong tổng lượng và chiếm 15,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tăng 2,1% về lượng, tăng 14,4% kim ngạch và tăng 12% về giá so với cùng kỳ năm 2022, đạt 32.777 tấn, tương đương 192,78 triệu USD, giá 5.881,6 USD/tấn; chiếm trên gần 10% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt điều trong 7 tháng năm 2023 sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu hạt điều 7 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/8/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt điều sang các thị trường 7 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC