Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2023 xuất khẩu hạt tiêu tăng 7,1% về khối lượng và tăng 8,4% về kim ngạch so với tháng 9/2023, đạt 19.401 tấn, tương đương 73,18 triệu USD, giá trung bình 3.772,2 USD/tấn, tăng 1,2%.
Tính chung trong 10 tháng năm 2023 cả nước xuất khẩu 225.438 tấn hạt tiêu, tương đương 755,63 triệu USD, giá trung bình 3.351,8 USD/tấn, tăng 17,5% về lượng nhưng giảm 9,7% về kim ngạch và giảm 23,1% về giá so với cùng kỳ năm 2022.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 43.255 tấn, tương đương 173,09 triệu USD, chiếm 19,2% trong tổng lượng và chiếm 22,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, giảm 11% về lượng, giảm 27,6% kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022, giá giảm 18,6%, đạt 4.001,6 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Đông Nam Á đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 13.101 tấn, tương đương 47,28 triệu USD, giá 3.608,6 USD/tấn, tăng 5,6% về lượng, nhưng giảm 8,3% về kim ngạch, giá giảm 13%; chiếm 5,8% trong tổng lượng và chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ giảm cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2022, với mức giảm tương ứng 7%, 23,3% và 17,6%, đạt 10.602 tấn, tương đương 38,82 triệu USD, giá 3.661,4 USD/tấn, chiếm gần 4,7% trong tổng lượng và chiếm 5,1% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu sang hầu hết các thị trường trong 10 tháng năm 2023 sụt giảm so với 10 tháng năm 2022.

Xuất khẩu hạt tiêu 10 tháng  năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu 10 tháng năm 2023 tăng lượng, giảm kim ngạch

Nguồn: Vinanet/VITIC