Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 10/2021 xuất khẩu hạt tiêu tăng cả khối lượng, kim ngạch và giá so với tháng 9/2021, với mức tăng tương ứng 9,3%, 17,3% và 7,4%, đạt 16.759 tấn, tương đương 72,55 triệu USD, giá trung bình 4.329 USD/tấn.
Tính chung trong 10 tháng năm 2021 cả nước xuất khẩu 229.736 tấn hạt tiêu, tương đương 791,72 triệu USD, giá trung bình 3.446 USD/tấn, giảm 5% về lượng nhưng tăng 45,8% về kim ngạch và tăng 53,8% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Thị trường Mỹ tiêu thụ nhiều nhất các loại hạt tiêu của Việt Nam, đạt 50.533 tấn, tương đương 187,32 triệu USD, chiếm 22% trong tổng lượng và chiếm 23,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước, tăng 6,3% về lượng, tăng 57,6% kim ngạch so với cùng kỳ, giá tăng 48,3%, đạt 3.707 USD/tấn.
Xuất khẩu hạt tiêu sang U.A.E chiếm gần 7% trong tổng lượng và tổng kim ngạch, đạt 14.646 tấn, tương đương 51,51 triệu USD, giá 3.517 USD/tấn, tăng mạnh 35,6% về lượng, tăng 113,3% về kim ngạch, giá tăng 57,3%.
Xuất khẩu sang thị trường Đức tăng 9,3% về lượng, tăng 71,3% về kim ngạch, giá tăng 56,7% so với cùng kỳ, đạt 10.313 tấn, tương đương 44,92 triệu USD, giá 4.355,8 USD/tấn, chiếm 4,5% trong tổng lượng và chiếm 5,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của cả nước.
Nhìn chung, xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường chủ đạo trong 10 tháng năm 2021 tăng mạnh so với 10 tháng năm 2020.

Xuất khẩu hạt tiêu 10 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

Xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường 10 tháng năm 2021

Nguồn: Vinanet/VITIC