Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 2/2022 cả nước xuất khẩu 128.069 tấn phân bón, tương đương 71,31 triệu USD, giá trung bình 556,8 USD/tấn, giảm mạnh 43,4% về lượng, giảm 58,5% về kim ngạch và giảm 26,7% về giá so với tháng 1/2022. So với tháng 2/2021 thì tăng mạnh 58,3% về lượng, tăng 181,8% kim ngạch và tăng 78% về giá.
Trong tháng 2/2022 xuất khẩu phân bón sang thị trường chủ đạo Campuchia giảm mạnh 51% cả về lượng và kim ngạch và giảm 1,1% về giá so với tháng 1/2022, đạt 17.581 tấn, tương đương 8,39 triệu USD, giá 477,4 USD/tấn; So với tháng 2/2021 cũng giảm 39,3% về lượng và giảm 8,9% kim ngạch nhưng tăng mạnh 50% về giá. Xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc cũng giảm mạnh 78,8% về lượng, giảm 79,7% kim ngạch và giảm 4% về giá, đạt 3.724 tấn, tương đương 2,83 triệu USD, giá 760,9 USD/tấn; nhưng so với tháng 2/2021 cũng giảm mạnh 44% về lượng, nhưng tăng mạnh 44% kim ngạch và tăng 159% về giá.
Tính chung cả 2 tháng đầu năm 2022 lượng phân bón xuất khẩu của cả nước đạt 352.672 tấn (tăng mạnh 69,9% so với 2 tháng đầu năm 2021), thu về gần 241,68 triệu USD (tăng 280,6%), giá trung bình đạt 685,3 USD/tấn (tăng 124%). Campuchia vẫn đứng đầu về tiêu thụ phân bón của Việt Nam, đạt 53.133 tấn, tương đương trên 25,55 triệu USD, giá trung bình 480,9 USD/tấn, giảm 12,4% về lượng, nhưng tăng 35,5% về kim ngạch và tăng 54,8% về giá so với 2 tháng đầu năm 2021; chiếm 15% trong tổng lượng và chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch phân bón xuất khẩu của cả nước.
Hàn Quốc đứng thứ 2 với 20.994 tấn, tương đương 16,53 triệu USD, giá trung bình 787,2 USD/tấn, tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, với mức tăng tương ứng 111,5%, 435,9% và 153,4%; chiếm trên 6% trong tổng lượng và chiếm 6,8% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Myanmar đứng thứ 3 đạt 11.090 tấn, tương đương 7,51 triệu USD, giá 677,5 USD/tấn, tăng 491,5% về lượng, tăng 1.071% kim ngạch và tăng 98,2% về giá so với cùng kỳ, chiếm trên 3% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu phân bón của cả nước.
Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2022 xuất khẩu phân bón sang đa số các thị trường tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 9/3/2022 của TCHQ) 

Xuất khẩu phân bón 2 tháng đầu năm 2022 tiếp tục tăng cao

Nguồn: Vinanet/VITIC