Nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Trong tháng 3/2022 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 184,9 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng năm 2022 lên 464,8 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 23,1% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong tháng 3/2022 đạt trên 92,9 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2022 đạt 223,3 triệu USD, giảm 1,8% và chiếm 11,1% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.
Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 3 tháng năm 2021: Chất dẻo nguyên liệu tăng 92,2%; cao su tăng 41,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 66,2%; hạt tiêu tăng 100,5%; hạt điều 76,2%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ 3 tháng năm 2022
(Tính toán số liệu công bố ngày 7/4 của TCHQ)

Nguồn: VITIC