Hàng dệt may là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Canada. Trong tháng 10 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 70,2 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 lên 745 triệu USD, tăng 13,9% và chiếm 17,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 10 đạt trên 59,4 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2021 lên 668 triệu USD, giảm 7,3% và chiếm 15,7% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada.
Hàng hóa xuất khẩu sang Canada 10 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 10 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 21,1%; máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng tăng 26,7%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 159,1%; sản phẩm mây, tre, cói thảm tăng 116,5%; chất dẻo nguyên liệu tăng 105,7%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Sản phẩm từ sắt thép giảm 17,6%; hàng thủy sản giảm 0,10%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Canada 10 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/11 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC