Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là nhóm mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 432,6 triệu USD, giảm 14,2% so với tháng trước, tính chung 2 tháng đầu năm 2022 đạt 731,4 triệu USD, tăng 16,1%, chiếm 19,9% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 640,5 triệu USD, chiếm 17,5% tỷ trọng.
Nhìn chung trong 2 tháng đầu năm 2022, hầu hết các nhóm ngành hàng xuất khẩu sang Hàn Quốc đều đạt kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng. Một số nhóm ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao: Sắt thép các loại tăng 152,3%; phân bón tăng 435,9%; hóa chất tăng 94%; xăng dầu các loại tăng gấp 18 lần.
Tiềm năng để phát triển thương mại giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc rất lớn. Hiệp định thương mại tự do song phương đã và đang góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước, thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Hàn Quốc 2 tháng năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 10/3 của TCHQ)  

Nguồn: VITIC