Trong 7 tháng đầu năm 2021, dẫn đầu kim nghạch xuất khẩu là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện, đạt 498,05 triệu USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 14,1% tỷ trọng xuất khẩu.
Xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác trong tháng 7 đạt trên 42,8 triệu USD, giảm 4,4% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch 7 tháng đạt trên 317,7 triệu USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9% tỷ trọng xuất khẩu.
Hàng hóa xuất khẩu sang Thái Lan 7 tháng đầu năm 2021 nhìn chung tăng kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020. Trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: kim loại thường khác và sản phẩm tăng 435%; xăng dầu tăng 198,1%; dây điện và dây cáp điện tăng 69,8%; hóa chất tăng 80,3%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 96,5%.
Ngược lại nhóm mặt hàng xuất khẩu giảm: Hàng rau quả giảm 14,4%; hạt điều giảm 10,8%; hagnf rau quả giảm 14,4%; phân bón giảm 31%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 62,3%; quặng và khoáng sản giảm 71,6%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Thái Lan 7 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/8 của TCHQ)

Nguồn: VITIC