Điện thoại các loại và linh kiện là nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 1,72 tỷ USD trong tháng 11/2021, tăng 19,6% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2021 đạt 13,5 tỷ USD, tang 31,9%, chiếm 27% tỷ trọng xuất khẩu.
Tính đến hết tháng 11, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam sau Mỹ. Đây cũng là thị trường lớn của nhóm ngành nông lâm thủy sản.
Trong các thị trường xuất khẩu chính của nhóm nông lâm thủy sản, Trung Quốc đứng thứ 2 với kim ngạch 8,4 tỷ USD (chiếm 19,2% thị phần).
Trong đó, nhóm ngành rau quả xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất, với tổng kim ngạch ước đạt 1,8 tỷ USD (chiếm khoảng 55% thị phần rau quả xuất khẩu của Việt Nam).
Nhiều nhóm ngành xuất khẩu khác cũng coi Trung Quốc là đối tác lớn. Như ngành thủy sản, Trung Quốc chiếm 17-18% thị phần trong 2 năm qua và hiện đang nằm trong top 3 thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Hay với xuất khẩu điều Trung Quốc cũng nằm trong top 3 thị trường tiêu thụ lớn nhất của hạt điều Việt Nam, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Xuất khẩu sang Trung Quốc 11 tháng năm 2021
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/12/2021 của TCHQ)

Nguồn: VITIC