Riêng tháng 11/2022 đạt 87,38 triệu USD, giảm nhẹ 2,2% so với tháng 10/2022 và giảm 20,7% so với tháng 11/2021.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 11/2022 tăng 21,8% so với tháng 10/2022 và tăng 15,1% so với tháng 11/2021, đạt 38,81 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 11 tháng năm 2022 đạt 406,06 triệu USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 39,1% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong 11 tháng tăng 12,2% so với cùng kỳ, đạt 154,16 triệu USD, chiếm 14,9% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 11/2022 giảm 18,2% so với tháng 10/2022 nhưng tăng mạnh 47,4% so với tháng 11/2021, đạt 14,15 triệu USD.
Thị trường Mỹ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 124,12 triệu USD, tăng mạnh 52,6% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 11/2022 giảm 33,3% so với tháng 10/2022 và giảm 52,3% so với tháng 11/2021, đạt 3,85 triệu USD.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong 11 tháng tăng 14,2% so với cùng kỳ, đạt 785,41 triệu USD, chiếm 75,7% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP tăng 30,7% so với cùng kỳ, đạt 120,55 triệu USD, chiếm 11,6% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/12/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 11 tháng năm 2022 đạt gần 1,04 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC