Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu thức ăn gia súc của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 602,13 triệu USD, tăng 13,7% so với 6 tháng đầu năm 2021; trong đó riêng tháng 6/2022 đạt 113,9 triệu USD, giảm nhẹ 0,7% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 7,8% so với tháng 6/2021.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị ttường lớn nhất, tháng 6/2022 tăng 7,7% so với tháng 5/2022 và tăng 10,8% so với tháng 6/2021, đạt 40,56 triệu USD, tính chung kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này 6 tháng năm 2022 đạt 248,19 triệu USD, tăng mạnh 31,8% so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 41,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 tăng 4,6% so với cùng kỳ, đạt 78,28 triệu USD, chiếm 13% trong tổng kim ngạch; riêng tháng 6/2022 giảm 24% so với tháng 5/2022 nhưng tăng 13,5% so với tháng 6/2021, đạt 16,08 triệu USD.
Thị trường Mỹ xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 72,91 triệu USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ; riêng trong tháng 6/2022 tăng 13,3% so với tháng 5/2022 và tăng 32,3% so với tháng 6/2021, đạt 15,55 triệu USD.
Đáng chú ý là thức ăn gia súc xuất khẩu sang thị trường Philippines mặc dù chỉ chiếm 3,9% trong tổng kim ngạch, đạt 23,2 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng rất mạnh 69,5%.

Xuất khẩu thức ăn gia súc 6 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/7/2022 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc 6 tháng năm 2022 sang Trung Quốc tăng 31,8%

Nguồn: Vinanet/VITIC