Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Trung Quốc – thị trường lớn nhất, tháng 1/2023 tiếp tục giảm mạnh 66,9% so với tháng 12/2022 và giảm 59,5% so với tháng 1/2022, đạt 12,47 triệu USD, chiếm 24,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường Campuchia – thị trường lớn thứ 2 trong tháng 1/2023 giảm 6,2% so với tháng 12/2022 và giảm 7% so với tháng 1/2022, đạt 10,57 triệu USD, chiếm 21,1% trong tổng kim ngạch.
Thị trường Malaysia xếp thứ 3 về kim ngạch, đạt 7,09 triệu USD, giảm 16,5% so với tháng 12/2022; nhưng tăng mạnh 40,8% so với tháng 1/2022; chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch.
Xuất khẩu thức ăn gia súc sang thị trường FTA-RCEP trong tháng 1/2023 giảm mạnh 44,9% so với tháng 12/2022 và giảm 41,3% so với tháng 1/2022, đạt 38,04 triệu USD, chiếm 76% trong tổng kim ngạch. Xuất khẩu sang thị trường CPTTP giảm 17,6% so với tháng 12/2022 nhưng tăng 20,9% so với tháng 1/2022, đạt 9 triệu USD, chiếm 18% trong tổng kim ngạch.

Xuất khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/2/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thức ăn gia súc tháng 1/2023 giảm mạnh

Nguồn: Vinanet/VITIC