Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng thủy sản tháng 5/2024 tăng 6,7% so với tháng 4/2024 và tăng 2,3% so với tháng 5/2023, đạt gần 827,89 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 3,55 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2023.
Thủy sản xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ chiếm 17,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 609,88 triệu USD, tăng 8,4% so với 5 tháng đầu năm 2023; trong đó riêng tháng 5/2024 đạt 145,28 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng 4/2024 nhưng giảm 3,7% so với tháng 5/2023.
Đứng thứ 2 về kim ngạch là thị trường Nhật Bản chiếm tỷ trọng 16,1%, đạt gần 570,38 triệu USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ; riêng tháng 5/2024 xuất khẩu sang thị trường này đạt 129,23 triệu USD, tăng 8% so với tháng 4/2024 nhưng giảm 5,5% so với tháng 5/2023.
Tiếp đến thị trường Trung Quốc trong tháng 5/2024 tăng 5,9% so với tháng 4/2024 nhưng giảm 8% so với tháng 5/2023, đạt 138,15 triệu USD; cộng chung cả 5 tháng đầu năm 2024 xuất khẩu sang thị trường này tăng 4,8% so với 5 tháng đầu năm 2023, đạt 537,49 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Xuất khẩu thủy sản sang thị trường FTA RCEP 5 tháng đầu năm 2024 giảm nhẹ 1,1% so với 5 tháng đầu năm 2023, đạt trên 1,76 tỷ USD, chiếm 49,7% trong tổng kim ngạch; Xuất khẩu sang thị trường FTA CPTTP tăng 1,7%, đạt 928,57 triệu USD, chiếm 26,2%. Xuất khẩu sang thị trường EU chiếm 10,8% trong tổng kim ngạch, đạt gần 382,69 triệu USD, tăng 11,3%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 6,3% trong tổng kim ngạch, đạt trên 223,13 triệu USD, giảm 18,4%.

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2024

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2024 của TCHQ)

ĐVT: USD

Xuất khẩu thủy sản sang các thị trường 5 tháng đầu năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC