Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 12/2021 tăng 10,2% về lượng và tăng 2,7% về kim ngạch so với tháng liền kề trước đó, đạt 208.376 tấn, trị giá 142,4 triệu USD, giá xuất khẩu trung bình 683 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn với tháng 11/2021.
Trong tháng 12/2021 kim ngạch xuất khẩu xăng dầu sang Campuchia tăng 8,8% về lượng và tăng 4,4% về kim ngạch so với tháng 11/2021, đạt 52.493 tấn, trị giá 38,9 triệu USD, giá trung bình 742 USD/tấn, giảm 32 USD/tấn so với tháng 11/2021.
Tính chung năm 2021, Campuchia luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu, chiếm 27,5% trong tổng lượng và chiếm 26,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xăng dầu của cả nước, đạt 649.911 tấn, kim ngạch 385,7 triệu USD, tăng 3,5% về lượng và tăng 53,8% về trị giá so với năm 2020.

Xuất khẩu xăng dầu sang thị trường Singapore đứng thứ 2 về kim ngạch, chiếm 17,3% trong tổng lượng và 16,5% tổng kim ngạch, đạt 410.459 tấn, kim ngạch 238,1 triệu USD, giá trung bình 580 USD/tấn, tăng 283 USD/tấn so với năm 2020. Sau đó là thị trường Malaysia tăng 1,5% về lượng nhưng tăng 118,7% về trị giá, giá xuất trung bình 606 USD/tấn.

Xuất khẩu xăng dầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 14/1/2022 của TCHQ)

Nguồn: VITIC