Riêng tháng 3/2023 xuất khẩu xi măng và clinker giảm 3,7% về lượng, giảm 4,4 % về kim ngạch và giảm 0,7% về giá so với tháng 2/2023, đạt 2,92 triệu tấn, tương đương 124,37 triệu USD, giá trung bình 42,6 USD/tấn; so với cùng tháng năm 2022 cũng giảm 10% về lượng, giảm 12,7% về kim ngạch và giảm 3,1% về giá.
Trong quý I/2023, xuất khẩu xi măng clinker sang thị trường Philippines tăng 0,1% về lượng, nhưng giảm 1,7% về kim ngạch và giảm 1,8% về giá so với quý I/2022, là thị trường lớn nhất tiêu thụ xi măng clinker của Việt Nam, chiếm tới 24,9% trong tổng lượng và chiếm 26% trong tổng kim ngạch xuất khẩu xi măng và clinhker của cả nước, đạt 1,95 triệu tấn, tương đương 87,61 triệu USD, giá trung bình 44,9 USD/tấn.
Xi măng clinker xuất khẩu sang Bangladesh – thị trường lớn thứ 2 đạt 1,82 triệu tấn, trị giá 69,57 triệu USD, giá trung bình 38,3 USD/tấn (tăng 189,9% về lượng tăng 181% về kim ngạch nhưng giảm 3% về giá); chiếm 23,2% trong tổng lượng và chiếm 20,7% trong tổng kim ngạch.
Tiếp theo đó là thị trường Đài Loan chiếm 6,6% trong tổng lượng và chiếm 6% trong tổng kim ngạch, đạt 515.100 tấn, tương đương 20,14 triệu USD, giá 39,1 USD/tấn (tăng mạnh 40,6% về lượng, tăng 38% về kim ngạch nhưng giảm 1,8% về giá).

Xuất khẩu xi măng, clinker quý I/2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/4/2023 của TCHQ)

Xuất khẩu xi măng, clinker sang các thị trường quý I/2023 sụt giảm mạnh

 

Nguồn: Vinanet/VITIC