Riêng tháng 10/2023 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này đạt gần 655,94 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 24% so với tháng 10/2022.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Australia đạt gần 4,45 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023, giảm 4,8% so với 10 tháng năm 2022. Như vậy, tổng kim ngạch 2 chiều Việt Nam – Australia đạt 11,51 tỷ USD, giảm 13,4% so với 10 tháng năm 2022. Việt Nam nhập siêu từ thị trường Australia 10 tháng năm 2023 đạt 2,62 tỷ USD, giảm 33,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 10 tháng năm 2023 nhóm hàng Than các loại nhập khẩu từ Australia đạt kim ngạch lớn nhất 2,73 tỷ USD, chiếm 38,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm 27% so với 10 tháng năm 2022.
Nhóm hàng Lúa mì nhập khẩu từ Australia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 881,14 triệu USD, chiếm 12,5% trong tổng kim ngạch, giảm 8,3%. Tiếp đến nhóm hàng Quặng và khoáng sản đạt 851,49 triệu USD, chiếm 12% trong tổng kim ngạch, giảm 16,2%; Bông đạt 781,31 triệu USD, chiếm 11%, giảm 14%.
Nhìn chung, trong 10 tháng năm 2023 đa số các nhóm hàng nhập khẩu từ thị trường Australia sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2022.

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

                                                                                                 ĐVT: USD
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Australia 10 tháng năm 2023 giảm 18%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC