Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu đậu tương các loại của cả nước trong tháng 4/2022 đạt 201.355 tấn, tương đương 145,65 triệu USD, giá trung bình 723,3 USD/tấn, tăng 32,3% về lượng, tăng 39,2% kim ngạch và tăng 5,2% về giá so với tháng 3/2022; so với tháng 4/2021 thì giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 16,5% về kim ngạch và tăng 27% về giá.
Tính chung cả 4 tháng đầu năm 2022 cả nước nhập khẩu 725.364 tấn đậu tương, trị giá 479,68 triệu USD, giá trung bình 661,3 USD/tấn, giảm 3% về khối lượng, nhưng tăng 16,8% kim ngạch và tăng 20,4% về giá so với cùng kỳ năm 2021.
Brazil và Mỹ là 2 thị trường chủ yếu cung cấp đậu tương cho Việt Nam, trong đó nhập khẩu đậu tương từ Brazil 4 tháng đầu năm 2022 chiếm trên 61,3% trong tổng lượng và chiếm 62,6% trong tổng kim ngạch nhập khẩu đậu tương của cả nước, đạt 444.686 tấn, tương đương 300,19 triệu USD, giá 675 USD/tấn; trong đó riêng tháng 4/2022 lượng nhập khẩu đạt 164.177 tấn, tương đương 120,38 triệu USD, giá 733,2 USD/tấn, tăng mạnh 132,3% về lượng, tăng 142,6% về kim ngạch và giá tăng nhẹ 4,5% so với tháng 3/2022.
Nhập khẩu đậu tương từ thị trường Mỹ đạt 239.047 tấn, tương đương 151,4 triệu USD, giá 633,3 USD/tấn, giảm mạnh 58,2% về lượng, giảm 51% kim ngạch nhưng giá tăng 16%; riêng tháng 4/2022 giảm mạnh 57% cả về lượng và kim ngạch nhưng giá tăng nhẹ 0,5% so với tháng 3/2022, đạt 31.970 tấn, tương đương 21,51 triệu USD, giá 672,7 USD/tấn.
Ngoài ra, Việt Nam còn nhập khẩu đậu tương từ thị trường Canada trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 36.903 tấn, tương đương 24,67 triệu USD, giá 668,6 USD/tấn, tăng 25% về lượng, tăng 42% về kim ngạch và giá tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu đậu tương từ Campuchia trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 4.228 tấn, tương đương 3,09 triệu USD, tăng mạnh 369,8% về lượng và tăng 437% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/5/2022 của TCHQ 
Nhập khẩu đậu tương 4 tháng đầu năm 2022 giảm lượng nhưng kim ngạch tăng

Nguồn: Vinanet/VITIC