Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong tháng 1 năm 2024, chiếm 48-50% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, đạt 373.037 tấn, trị giá 288,2 triệu USD, tăng 69,7% về lượng và tăng 49,3% về kim ngạch so với tháng trước đó.
Tiếp sau là thị trường Hàn Quốc, chiếm hơn 21% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu trong tháng 1/2024, đạt 162.589 tấn, trị giá 127,1 triệu USD, giảm 55,9% về lượng và giảm 61,2% về kim ngạch.
Tiếp đến là thị trường Singapore, tháng 1 năm 2024 chiếm hơn 13-14% tỷ trọng trong tổng lượng và tổng kim ngạch nhập khẩu, giảm 57,3% về lượng và giảm 58,6% về kim ngạch, đạt 103.697 tấn, trị giá 86,5 triệu USD.
Nhập khẩu xăng dầu từ Trung Quốc chiếm hơn 7-8% trong tổng lượng và tổng kim ngạch trong tháng 1 năm 2024, đạt 55.979 tấn, trị giá 47,8 triệu USD, giảm 31,3% về lượng và giảm 39,06% về trị giá. Tiếp đến là thị trường Thái Lan chiếm 4-5% trong tổng lượng và kim ngạch nhập khẩu, giảm 62,1% về lượng và giảm 65,1% về kim ngạch, đạt 31.369 tấn, trị giá 26,8 triệu USD.
Nhập khẩu xăng dầu tháng 1 năm 2024
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 10/2/2024 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC