Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, nhập khẩu hàng hóa từ Australia 8 tháng đầu năm 2021 đạt trên 5,23 tỷ USD, tăng mạnh 75,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, riêng tháng 8/2021 đạt trên 799,45 triệu USD, tăng 8,5% so với tháng liền kề trước đó nhưng tăng mạnh 140,2% so với tháng 8/2020.
Ở chiều ngược lại, hàng hóa xuất khẩu sang Australia 8 tháng đầu năm 2021 đạt 2,78 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ thị trường này trị giá trên 2,45 tỷ USD, tăng 284% so với cùng kỳ.
Quặng và khoáng sản đứng đầu về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Australia, trị giá trên 1,37 tỷ USD, chiếm 26,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 258% so với cùng kỳ năm 2020.
Nhóm hàng Than các loại đứng thứ 2 về kim ngạch với gần 1,16 tỷ USD, chiếm 22%, giảm 1,4%; tiếp đến nhóm hàng Lúa mì chiếm 13,1%, đạt 683,45 triệu USD, tăng mạnh 368%; Kim loại thường chiếm 11,1%, đạt 578,46 triệu USD, tăng 61,2%.
Nhìn chung, nhập khẩu đa số các loại hàng hóa từ thị trường Australia trong 8 tháng đầu năm 2021 tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Nhập khẩu hàng hóa từ Australia 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Tám tháng đầu năm 2021 nhập siêu từ Australia tăng 284%

Nguồn: VITIC