Hiện, giày dép chiếm 6,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2021 và đứng thứ 5 về kim ngạch trong số các nhóm hàng xuất khẩu của Việt Nam (sau điện thoại, máy vi tính, máy móc, dệt may).
Thị trường truyền thống và lớn nhất của giày dép từ nhiều năm qua là Mỹ với kim ngạch 3,35 tỷ USD, chiếm 38,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước, tăng 37,6% so với cùng kỳ năm 2020; riêng tháng 4/2021 xuất khẩu sang thị trường này tăng 3,7% so với tháng 4/2021 và tăng 65,3% so với tháng 5/2020.

Đứng thứ 2 thị trường EU đạt 1,92 tỷ USD, chiếm 22,9%, tăng 26%; riêng tháng 5/2021 xuất sang thị trường này tăng2,1% so với tháng 4/2021 và tăng 33,4% so với cùng tháng năm 2020.
Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc đạt 830,94 triệu USD, chiếm 9,6%, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản tăng nhẹ 2,4%, đạt 409,24 triệu USD, chiếm 4,2%.
Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu giày dép sang tất cả các thị trường chủ đạo trong 5 tháng đầu năm nay đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu giày dép 5 tháng đầu năm 2021

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/6/2021)

ĐVT: USD

Xuat khau giay dep 5 thang dau nam 2021

Nguồn: VITIC