Công ty Ai Cập Seoulmarine Textile có kế hoạch vào Việt Nam tìm nhà nhà máy sản xuất vải Jacquard tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
Doanh nghiệp có khả năng cung cấp có thể liên hệ trực tiếp với công ty Seoulmarine theo địa chỉ dưới đây hoặc với Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập để hỗ trợ kết nối.
Seoulmarine Textile Company
Managing Director: Mr. Youssef Abdalla
Mobile/Whatsapp: +20 100 738 3170
Email: seoulmarine@hotmail.com
Facebook: facebook.com/seoulmarine
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập