Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm, đề nghị gửi thông tin, hồ sơ giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm bằng tiếng Anh trước ngày 25/3/2022 tới:
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại New York (Vietrade New York)
580 Fifth Ave, Suite 425, NY 10036, USA
Tel: 212 868 2686/212 868 2688
Email: vietradeny@vietrade-newyork.org;
vietrade-newyork@vietrade.gov.vn
Nguồn: Văn phòng XTTM Việt Nam tại New York
 

Nguồn: Văn phòng XTTM Việt Nam tại New York