Tiêu chí:
- Nhà máy trên 60 công nhân, có kỹ năng sản xuất tốt, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Đơn hàng: từ 5000 đến 100.000 chiếc mỗi sản phẩm.
Doanh nghiệp Việ Nam có nhu cầu đề nghị liên hệ:
Ms. Amy Chan
LF Beauty
A Li & Fung Company
Tel: (852) 3926 7227- HK Direct Line
Email: AmyChan@lfbeauty.com
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong