1. Doanh nghiệp Trùng Khánh và Tứ Xuyên, cần mua 1 số lượng lớn ớt khô và ớt tươi Việt Nam, số lượng 80-100.000 tấn/năm.
Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc
Người liên hệ: Triệu Thúy Nga, ĐT: 0086-18577177819 (wechat);
Email: ngatt@moit.gov.vn
Nguyễn Tuấn Ngọc: 0086-16623445827 (wechat)
2. Doanh nghiệp Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông có nhu cầu nhập cao su thiên nhiên của Việt Nam để sản xuất lốp ô tô, số lượng 5000-10.000 tấn/năm
Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc
Người liên hệ: Triệu Thúy Nga, ĐT: 0086-18577177819 (wechat)
Email: ngatt@moit.gov.vn
Nguyễn Tuấn Ngọc:0086-16623445827 (wechat)
3. Công Ty Thượng Hải có nhu cầu nhập khẩu cơm dừa, cốt dừa, dầu dừa, cùi dừa và nước dừa, số lượng không hạn chế.
Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc
Người liên hệ: Triệu Thúy Nga, ĐT: 0086-18577177819 (wechat)
Email: ngatt@moit.gov.vn
4. Doanh nghiệp Trùng Khánh, Tứ Xuyên có nhu cầu mua số lượng lớn tinh bột sắn lát, số lượng không hạn chế
Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc
Người liên hệ: Triệu Thúy Nga, ĐT: 0086-18577177819 (wechat)
Email: ngatt@moit.gov.vn
Nguyễn Tuấn Ngọc: 0086-16623445827 (wechat)
5. Công ty Trung Quốc cần nhập khẩu gỗ dăm và nụ hoa hòe
1. Yêu cầu chất lượng gỗ dăm như sau:
(1) Gỗ dăm kích thước từ 40mm trở lên (gọi tắt là "gỗ dăm kích thước lớn"), có hàm lượng nước trong phạm vi 4%.
(2) Gỗ dăm có kích thước từ 40mm trở xuống và từ 9,5mm trở lên (gọi là "gỗ dăm loại tốt") có hàm lượng nước từ 82,5% trở lên.
(3) Các gỗ dăm có kích thước từ 9,5mm trở xuống và 4,8 mm trở lên (gọi là "gỗ dăm nhỏ") , có hàm lượng nước trong phạm vi 11% .
(4) Các gỗ dăm có kích thước từ 4,8 mm trở xuống (sau đây gọi là " gỗ dăm vụn") có hàm lượng nước trong khoảng 1,5%.
2. Hoa hòe để làm dược liệu
Các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung cấp xin liên hệ:
Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc
Người liên hệ: Triệu Thúy Nga, ĐT: 0086-18577177819 (wechat)
Email: ngatt@moit.gov.vn
Nguyễn Tuấn Ngọc: 0086-16623445827 (wechat)./.
Nguồn: Cục Xúc tiến thương mại