Yêu cầu: Công ty đã có kinh nghiệm gia công cho đối tác Nhật Bản, có khả năng giao dịch bằng tiếng Nhật Bản.
Đề nghị gửi Hồ sơ của công ty bằng tiếng Nhật Bản hoặc tiếng Anh để Thương vụ làm việc với đối tác Nhật Bản.
Trường hợp không có đủ điều kiện 1) và 2), đối tác Nhật Bản sẽ không thể xem xét hợp tác được, rất mong các công ty thông cảm.
Trân trọng,
Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Email: jp@moit.gov.vn
加工完成後の半製品.docx
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản