Doanh nghiệp/độc giả xin vui lòng xem chi tiết tại file đính kèm.
Thương vụ Việt Nam tại Algeria
 

Nguồn: vietnamexport.com