Ưu tiên các nhà sản xuất có chứng chỉ Organic, Halal, Vegan hoặc Kosher.
Quý doanh nghiệp quan tâm liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Canada.
Email: ca@moit.gov.vnquynhtt@moit.gov.vn (Tham tán Thương mại Trần Thu Quỳnh).
Thương vụ Việt Nam tại Canada 

Nguồn: vietnamexport.com