Doanh nghiệp/độc giả xem chi tiết tại file đính kèm.

 

Danh-sach-DN-Algeria-nk-nguyen-lieu-bao-bi-1.pdf

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria