Thông tin cụ thể như sau:
Yêu cầu kỹ thuật:
+ Kích cỡ: 45x20x38cm
+ Vật liệu: nhựa PP
+ Yêu cầu kỹ thuật: tay cầm dệt nhựa
+ Khối lượng: 250 nghìn chiếc/năm.
Đề nghị tham khảo mẫu túi như hình
Doanh nghiệp nào của Việt Nam có thể cung ứng sản phẩm trên, đề nghị liên hệ Thương vụ Việt Nam tại Bỉ trước ngày 25/12/2022 theo email (be@moit.gov.vn) với các thông tin bằng tiếng Anh bao gồm:
Tên công ty
Địa chỉ
Liên lạc (email, điện thoại, website – nếu có)
Mức giá chào.
Đề nghị không gửi file pdf, không gửi quảng cáo doanh nghiệp.
Thương vụ Việt Nam tại Bỉ
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Bỉ