Theo đó, Lih Je cần tìm gấp nhà cung ứng các sản phẩm gồm:
1. Bìa kẹp trong suốt A4 chữ L (A4 L-shaped clear holder)
- Chất liệu PP (polypropylene)
- Kích thước:220*310mm
- Độ dày (thickness):0.2mm
(Hình mẫu do đối tác cung cấp)
2. Bệ nhựa cắm cờ phun nước (flagpole water injection stand)
- Chất liệu:PE (polyethylene)/PP (polypropylene)
- Kích thước:360*360*180mm
- Sử dụng kích thước cột cờ (adaptive flagpole size):16~25mm
- Dung tích nước (water tank capacity):khoảng 11L
(Hình mẫu do đối tác cung cấp)
Chi tiết về yêu cầu mẫu mã chất lượng hàng hóa do hai bên mua - bán trực tiếp trao đổi.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc