Theo đó, Chuan Feng cần mua 10 tấn than hoạt tính với viên than có hình trụ, đường kính φ4*6-8mm.
Chi tiết về yêu cầu mẫu mã chất lượng hàng hóa do hai bên mua - bán trực tiếp trao đổi. Trong đó, trong bản chào bán, nhà sản xuất Việt Nam cần thông báo về thời gian giao hàng và bảng thống kê thuyết trình tính vật lý của sản phẩm.
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Địa chỉ: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc