Thông tin cụ thể về sản phẩm:
CANNED WATER CHESTNUT SLICED
CANNED WATER CHESTNUT WHOLE
CANNED BAMBOO SHOOTS SLICED
CANNED BAMBOO SHOOTS TIPS
Quy cách:
- Container 20ft FCL
- Số lượng xuất khẩu dự kiến: khoảng 30 đến 100 container/tháng
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng đáp ứng yêu cầu có thể liên hệ với Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản theo email: jp@moit.gov.vn.
 
 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản