Thông tin cụ thể:
- Cắt nhỏ độ dài 5-7cm
- Trộn với vôi (Lime Nitrogen) tỷ lệ 1%
- Phơi khô, độ khô dưới 12%
- Đóng gói: bao tải 20kg
- Số lượng: 5 cont 40ft mỗi lần
- Nhu cầu: 700MT/tháng (mùa khô từ T5-T11)
Công ty Việt Nam nào có khả năng cung ứng và có nhu cầu kết nối giao thương vui lòng điền thông tin đăng ký tại đây và gửi thông tin giới thiệu về năng lực cùng danh thiếp của cán bộ bán hàng / đại diện liên hệ tới Chi nhánh Thương vụ Osaka
Email: osaka@moit.gov.vn / quyenhabct@gmail.com

Nguồn: Chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản