Theo đó, sản phẩm hành tây Vĩ Nhất cần tìm là hành tây có xuất xứ Việt Nam loại nhỏ, có kích thước đường kính cắt ngang từ 5~8cm, thỏa mãn các điều kiện kiểm dịch nhập khẩu của Đài Loan.
Bao bì đóng gói, số lượng và các chi tiết yêu cầu hàng hóa và các điều kiện mua - bán do hai Bên doanh nghiệp trực tiếp đàm phán.
Doanh nghiệp Việt Nam có thể cung ứng sản phẩm trên, xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Comnercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
 

Nguồn: Văn phòng kinh tế văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc