Kim ngạch thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng hơn 160 lần sau 25 năm. Đồ họa: infographics.vn
Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.

Nguồn: Bnews/TTXVN