NTBs tiếp tục là một thách thức nghiêm trọng đối với thương mại và hội nhập khu vực ở Đông Phi. NTBs chiếm một tỷ lệ đáng kể trong chi phí vận chuyển trong Cộng đồng Đông Phi EAC – chi phí này ước tính cao hơn 60-70% so với Mỹ hay châu Âu và cao hơn 30% so với Nam Phi.
Những rào cản này làm tăng chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hoá, làm giảm tính cạnh tranh của doanh nghiệp, và tăng giá sản phẩm đối với người tiêu dùng trên toàn bộ khu vực.
Bà Amelia Kyambadde, Bộ trưởng Thương mại cho biết, Bộ đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan đối tác trong khu vực tư nhân và chính phủ để đảm bảo các cán bộ có trách nhiệm của các cơ quan hữu quan của Chính phủ được đào tạo để giải quyết khiếu nại một cách kịp thời. “Hiện nay, các cán bộ được lựa chọn từ tám chính phủ các bộ, sở, ngành đã được đào tạo và cung cấp thiết bị để tiếp nhận, điều tra và giải quyết tất cả NTBs được báo cáo” – bà Amelia cho biết.
Hệ thống sẽ chính là con đường trực tiếp để khu vực tư nhân kịp thời báo cáo NTBs và khu vực công cộng để đáp ứng kịp thời việc giải quyết hoặc loại bỏ NTBs để đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.
Bà Kyambadde cho biết công cụ báo cáo NTBs sử dụng hai nền tảng cho các báo cáo đó là: chức năng tin nhắn SMS và chức năng gửi email.
“Thương nhân sẽ không cần phải sở hữu điện thoại thông minh để có thể sử dụng hệ thống này. Họ chỉ cần được kết nối với mạng MTN, UTL, Warid, Airtel hoặc Orange và quay số * 201# để gửi một báo cáo đồng thời được chia sẻ đến các Bộ và các cơ quan hữu quan nhằm đẩy nhanh việc giải quyết các NTBs”.
Chính phủ và TMEA đã ký một biên bản ghi nhớ vào Tháng Ba năm 2012 để thực hiện Chiến lược ứng phó Quốc gia về xóa bỏ NTBs (NRSE-NTB). Dự án với ngân sách 1.400.000USD được tiến hành trong ba năm từ Tháng Tư năm 2012 đến tháng 4 năm 2015.
 

Nguồn: East African Business Week