Đề nghị mở file kèm theo.

Bản-tin-thị-trường-tháng-8-2022.pdf

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria (kiêm nhiệm Mali, Senegal, Niger