Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin thị trường, chính sách thương mại, tập quán kinh doanh, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của UAE, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường và nắm bắt cơ hội giao thương, Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai, Thương vụ Việt Nam tại Dubai, UAE tổ chức Hội thảo giao kết nối giao thương: “Khai thác tiềm năng hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam – UAE”.
Thời gian: 13h30 ngày 27 tháng 10 năm 2020.
Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Đồng Đa, Hà Nội.
Hình thức tổ chức: Trực tiếp và trực tuyến (phần mềm Zoom Platform).
Bộ Công Thương trân trọng kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp cử đại diện tham dự Hội thảo (chương trình xin được gửi kèm). Để đăng ký tham dự, đề nghị Quý Cơ quan/Doanh nghiệp điền thông tin vào Phiếu đăng ký tham dự Hội thảo (theo mẫu) và gửi tới Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương trước ngày 21 tháng 10 năm 2020.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Thái Sơn, ĐT: 024.2220.5409 / 0974.345.688, E-mail: sonngt@moit.gov.vn và Bà Phạm Xuân Trang, ĐT: 024.2220.5410 / 0934.442.626, E-mail: trangpx@moit.gov.vn.
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương