1/ Triễn lãm quốc tế về gỗ, đồ gỗ và trang thiết bị công nghệ gỗ (ALGERIA WOODTECH)
Định kỳ: Thường niên
Thời gian: 17/01/2022-19/01/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Chi tiết trên web: https://www.algeriawood.com/
2/ Triển lãm quốc tế về các nhà cung ứng trong lĩnh vực công nghiệp dược khu vực Maghreb (MAGHREB PHARMA EXPO)
Định kỳ: Thường niên
Thời gian: 08/02/2022-10/2/2022
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences
Web: https://www.maghrebpharma.com/fr/
3/ Triển lãm quốc tế về mỏ và mỏ đá (INTERNATIONAL EXHIBITION OF MINES AND QUARRIES)
Định kỳ: 02 năm
Thời gian: 21/02/2022-23/2/2022
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences
Web: http://mica-dz.com/
4/ Triển lãm quốc tế về vận tải, chuỗi cung ứng và logistics (TSL - INTERNATIONAL EXHIBITION OF OF TRANSPORTS, SUPPLY CHAIN & LOGISTICS)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 21/02/2022-23/2/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Web: https://www.tslexpo.com/
5/ Triển lãm quốc tế về an ninh và an toàn khu vực Bắc Phi (SECURA NORTH AFRICA)
Là sự kiện lớn nhất khu vực Bắc Phi về an ninh công nghiệp, thương mại, nội địa, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh mạng và khẩn cấp.
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 22/02/2022-25/2/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Web: https://www.securanorthafrica.com/en/
6/ Triển lãm quốc tế về thời trang và dệt may (ALGERIA FASHION & TEX)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 01/03/2022-3/3/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Web: http://www.algeriafashion.com/ ; https://www.textyle-expo.com/
7/ Triển lãm quốc tế về linh kiện, trang thiết bị, dịch vụ bảo trì xe ô tô (EQUIP AUTO ALGERIA)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 7/03/2022-10/3/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Web: https://www.equipauto-algeria.net/
8/ Triển lãm quốc tế về công nghiệp nhựa và cao su Algeria và Bắc Phi (PLAST ALGER)
Định kỳ: 02 năm
Thời gian: 14/03/2022-16/3/2022
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences
Web: https://www.plastalger.com/
9/ Triển lãm quốc tế về công nghệ in và bao bì (PRINTPACK ALGER)
Định kỳ: 02 năm
Thời gian: 14/03/2022-16/3/2022
Địa điểm: CIC Alger - Centre International des Conférences
Web: https://www.printpackalger.com/
10/ Triển lãm quốc tế châu Phi về nông nghiệp, chăn nuôi và công nghiệp chế biến (SIMA-SIPSA ALGÉRIE 2022)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 14/03/2022-17/3/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Web: https://sipsa-filaha.com/
11/ Triển lãm quốc tế và Hội thảo về công nghệ thông tin, liên lạc khu vực Maghreb (ICT MAGHREB)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 21/03/2022-23/3/2022
Địa điểm: Palais de la Culture d’Alger
Web: https://www.ictmaghreb.com/
12/ Triển lãm quốc tế về ngành công nghiệp thực phẩm (DJAZAGRO)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: 30/05/2022-2/6/2022
Địa điểm: Palais des Expositions d'Alger
Web: https://www.djazagro.com/
13/ Hội chợ quốc tế Alger (FIA - FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER)
Hội chợ thương mại tổng hợp quốc tế thường niên lớn nhất Algeria
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: Từ ngày 13/6/2022-19/6/2022
Địa điểm : Palais des Expositions d'Alger
Web: https://www.safex.dz
14/ Triển lãm quốc tế về đá tự nhiên, đá hoa cương, gốm và trang thiết bị (ALGERIA STONE 2022)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: Tháng 11/2022
Địa điểm : Palais des Expositions d'Alger
Web : https://algeriastone.dz/
15/ Triển lãm quốc tế về nhà ở, vật liệu xây dựng và các công trình công cộng (BATIMATEC 2022)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: Tháng 11/2022
Địa điểm : Palais des Expositions d'Alger
Web : https://www.batimatecexpo.com/
16/ Triển lãm quốc tế về ngành điện, sản xuất năng lượng và công nghệ thông tin ( ELECTRICITY EXPO)
Định kỳ: Hàng năm
Thời gian: Tháng 17-19/ 11/2022
Địa điểm : Palais des Expositions d'Alger
Nguồn:Thương vụ Việt Nam tại Algeria

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương