Tổng Công ty Thương mại nông thủy sản và lương thực Hàn Quốc (aT) đã thông báo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng gạo và kế hoạch các đợt đấu thầu nhập khẩu gạo trong năm 2022.
Kể từ năm 2020, hàng năm Hàn Quốc áp dụng mức thuế suất ưu đãi 5% cho khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn gạo nhập khẩu. Thuế suất áp dụng cho khối lượng gạo nhập khẩu ngoài hạn ngạch là 513%.
Trong khối lượng hạn ngạch 408.700 tấn, Hàn Quốc cam kết phân bổ 388.700 tấn theo cơ chế hạn ngạch quốc gia CSQ (Country-Specific Quota) cho 5 nước gồm: Trung Quốc, Hoa kỳ, Việt Nam, Thái Lan và Australia.
Khối lượng cụ thể như sau: Trung Quốc 157.195 tấn; Hoa Kỳ 132.304 tấn; Việt Nam 55.112 tấn; Thái Lan 28.494 tấn và Australia 15.595 tấn. Khối lượng 20.000 tấn gạo nhập khẩu còn lại được áp dụng theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi.
Trong nửa đầu năm 2022, các đợt đấu thầu dự kiến sẽ được thông báo vào tháng 1/2022, tháng 2/2022, tháng 4/2022 và tháng 6/2022 (tổng cộng bốn lần). Nửa cuối năm 2022, dự kiến sẽ tổ chức thêm 2 hoặc 3 đợt đấu thầu tùy thuộc vào tình hình trong nước.
Trong đợt đấu thầu vào tháng 1/2022, Hàn Quốc không triển khai nhập khẩu gạo có xuất xứ từ Việt Nam.
Đợt đầu thầu tháng 2/2022, Hàn Quốc thông báo mở thầu mua 27.791 tấn gạo từ Việt Nam (gồm cả gạo lứt hạt dài và gạo tẻ hạt dài) thông qua phương pháp đấu thầu cạnh tranh công khai
Tất cả các doanh nghiệp tham gia đấu thầu phải thỏa mãn các điều kiện sau: đáp ứng yêu cầu tại Điều 3 và không bị giới hạn tư cách tham gia đấu thầu theo khoản 1, Điều 7 của Thư mời đấu thầu gạo theo cơ chế Hạn ngạch thuế quan (TRQ).
Hoặc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện tham gia đấu thầu của doanh nghiệp quy định tại: Điều 27 của Luật về hợp đồng mà Nhà nước là bên đối tác và Điều 76 của Nghị định thực thi Luật về hợp đồng mà Nhà nước là bên ủy quyền.
Thời hạn đăng ký đấu thầu: trước 15h00 ngày 25/2/2022 (theo giờ Hàn Quốc). Thời gian mở thầu: (60 phút) từ 10h00 – 11h00 ngày 28/2/2022.
 

Nguồn: haiquanonline