Năm nay Hội chợ sẽ được tổ chức kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, phối hợp cùng các hội chợ khác như:
• Hong Kong International Lighting Fair (Spring Edition)
• Hong Kong Electronics Fair (Spring Edition)
• Hong Kong Gifts & Premium Fair
• Hong Kong Houseware Fair
• Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair
• Hong Kong Fashion Week
• Hong Kong International Printing & Packaging Fair
Địa điểm: Trung tâm triển lãm Hội chợ Hồng Kông
Thời gian: Trực tiếp: Từ 05-08/7/2022
Trực tuyến: Từ 05-15/7/2022 (Online @Click2Match)
Doanh nghiệp quan tâm có thể tham khảo tại website sau của Hội chợ:Login (hktdc.com).
Hoặc liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Hồng Công
20-24 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong
Email: hk@moit.gov.vn
Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong