Thông tin chi tiết, xin vui lòng xem tại file đính kèm..

 

dsnnkcf.zip

 

 

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Algeria