Theo thư gửi Thương vụ, Tập đoàn Thống nhất cho hay, họ cần tìm kiếm các nhà cung cấp nước cốt đu đủ ruột hồng (tiếng Trung: 紅肉木瓜濃縮汁) dùng làm thực phẩm.
Mã HS hàng hóa là 2009.89.90.00-2 (tiếng Anh: Other juice of any other single fruit or vegetable, nature, unfermented and not containing added spirit)
Chi tiết yêu cầu về hàng hóa và các điều kiện mua- bán do hai Bên tự thỏa thuận
Doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng mặt hàng trên xin gửi thông tin giới thiệu về năng lực, kèm danh thiếp của cán bộ bán hàng cho Thương vụ theo phương thức sau:
Thương vụ, Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
Vietnam Economic Cultural Office in Taipei- Commercial Division
Add: 3F. - 1, No.101 Songjiang Road, Zhongshan District, Taipei 10486, Taiwan.
Tel: +886 -2- 25036840
Fax: +886 -2- 25036842
Email: tw@moit.gov.vn
Email: tw@moit.gov.vn
 

Nguồn: Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc