1. Tên chương trình: Hội nghị giao thương trực tuyến sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ 2021
2. Thời gian (dự kiến): Ngày 08 và 09 tháng 04 năm 2021.
3. Địa điểm: Trực tuyến.
4. Quy mô: Khoảng 30-40 doanh nghiệp Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.
5. Ngành hàng: Công nghiệp hỗ trợ (sản phẩm cơ khí, điện tử...).
6. Chi phí tham dự: Miễn phí.
7. Đăng ký tham dự:
- Đăng ký tại liên kết sau đây: http://event.vietrade.gov.vn/vietnamthonhiky và mẫu đăng ký tham dự (đính kèm).
- Thời hạn đăng ký: Trước thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021.
8. Các nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia chương trình:
- Hoàn thành hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.
- Sau khi kết thúc chương trình, trong vòng 10 ngày, các doanh nghiệp tham dự chương trình gửi báo cáo kết quả về Ban tổ chức.
Thông tin liên hệ: Anh Tuấn Vũ (093.658.2237; vunt226@gmail.com), anh Lương Cảnh Toàn (098.835.4238; toanlc.vietrade@gmail.com). Điện thoại: 024-39364792 (máy lẻ: 111 hoặc 109).
Cục Xúc tiến thương mại
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương