Với mục đích góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan.

Học sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ có lịch thi chung đối với hệ chuyên, không chuyên, song bằng tú tài:

- Ngày 17/7/2020: sáng thi Ngữ văn; chiều thi Ngoại ngữ;
- Sáng 18/7/2020: thi Toán.
Đối với học sinh thi lớp 10 chuyên, ngoài lịch thi như trên thì chiều 18/7 và sáng 19/7 sẽ thi các môn chuyên hoặc môn thi thay thế theo lịch.
Học sinh dự thi vào lớp 10 chương trình song bằng tú tài, buổi sáng 20/7 sẽ thi thêm môn Toán bằng tiếng anh và môn Vật lý bằng tiếng Anh; buổi chiều thi môn Tiếng Anh và môn Hóa học bằng tiếng Anh. Sáng 01/8 phỏng vấn theo hình thức vấn đáp các học sinh được chọn sau 02 vòng thi trên.
Trước đó, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khiến học sinh liên tục được nghỉ học, Hà Nội đã “chốt” chỉ thi 03 môn vào lớp 10, thay vì 04 môn thi như phương án dự kiến trước đó.
Đồng thời, giảm nội dung thi tuyển vào lớp 10, đề thi thuộc chương trình THCS hiện hành đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 09 THCS, đảm bảo các cấp độ nhận thức: thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao. Nội dung thi hệ song bằng tú tài (các môn Tiếng Anh; và các môn Toán, Vật lý, Hóa học bằng tiếng Anh) theo chuẩn Cambridge Assessment International Education (CAIE).
- Hình thức thi các môn không chuyên:
+ Môn Ngữ Văn, Toán thi theo hình thức tự luận.
+ Môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút; có nhiều mã đề thi trong một phòng thi đảm bảo nguyên tắc: 02 thí sinh liền kề không trùng mã đề; thí sinh làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.
- Hình thức thi các môn chuyên: Theo hình thức tự luận, riêng môn Ngoại ngữ chuyên thi kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm trên cùng một bài thi để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết.
- Các môn thi tuyển vào hệ song bằng tú tài (thi bằng tiếng Anh) theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh thi theo hình thức viết luận.
Xem chi tiết Công văn số 1524/SGDĐT-QLT tại đây.

Nguồn: VITIC